Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kiinteistö Oy Porin Jäähalli yhtiökokous

PRIDno-2019-1115

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 26.3.2019 kello 10:00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistossa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Mirva Heino (pj), Ismo Läntinen ja Rami Virtanen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Porin Jäähallin varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Mirva Heino (pj), Ismo Läntinen ja Rami Virtanen, valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (toimitusjohtajan läheinen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.