Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen yhtiökokous

PRIDno-2019-1285

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen varsinainen yhtiökokous (tytäryhtiö) pidetään 25.3.2019 klo10.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, osoite Annankatu 8, 2. krs, neuvotteluhuone, Pori.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan valinta. Lisäksi asialistalla on liikekeskuksen kehittämisen tilannekatsaus.

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab.

Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.