Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Kodin yhtiökokous

PRIDno-2019-1275

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2019 kello 11:00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistossa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Yhtiön pääomistajana on Porin ev.lut. seurakuntayhtymä. Porin kaupungilla on hallituksessa yksi paikka. Kaupungin edustajana on hallituksessa ollut Tuomas Klimoff. Kaupungin tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Koti varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen Tuomas Klimoffin, valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.