Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiökokous

PRIDno-2019-1123

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 9.30 Porin YH-Asunnot Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajavalinta.

Porin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 60,00 %. Porin kaupungin edustajana hallitukseen on kuulunut Juha Södergård (puheenjohtaja).

Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 nimeämään hallitukseen seuraavan henkilön: Juha Södergård (puheenjohtaja). Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa. 

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.