Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman yhtiökokous

PRIDno-2019-1287

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Viikkarin Valkama (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2019 kello 9.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistossa. Asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen 2018 ja vuoden 2019 talousarvion vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (pj), Mervi Hissa ja Ari Viljanen. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Juuli Ojansuu (pj), Mervi Hissa ja Ari Viljanen, ja valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa..

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.