Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista (55/01.02/2019)

PRIDno-2019-709

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt kaupungin lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalansaaliiden sallituista purkamissatamista.Kyse on kynnysarvot ylittävien turska-, silakka- ja kilohailisaaliiden purkamissatamista ja jälleenlaivauspaikoista, joihin Reposaaren kalasatama kuuluu.

Elinvoimayksikön päällikkö on lausunnossaan todennut, että asetusluonnoksessa esitetyt toimet tukevat Reposaaren kalasataman toimintaedellytyksiä eikä luonnoksesta ole huomautettavaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa maa- ja metsätalousministeriölle elinvoimayksikön esityksen mukaisen lausunnon valtioneuvoston asetuksesta eräiden kalansaaliiden sallituista purkamissatamista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Juha Vasama palasi kokoukseen klo 15:40.

Tiedoksi

Maa- ja metsätalousministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.