Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Meri-Porin Palvelukeskus Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-1276

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2019 kello 11:00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistossa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi päätetään vastikkeista ja talousarviosta vuodelle 2019.

Hallitukseen ovat kuuluneet Kirsi Sandberg (pj), Arto Prehti (vpj), Jarno Huttunen, Marko Järvinen, Teija Ruuhikorpi-Mäki, Ulla Saari ja Sakari Halme. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Meri-Porin Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Kirsi Sandberg (pj), Arto Prehti (vpj), Jarno Huttunen, Marko Järvinen, Teija Ruuhikorpi-Mäki, Ulla Saari ja Sakari Halme, valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.