Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Porin Linja-Autoasemakiinteistö Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-1288

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2019 kello 11:00 Ravintola Amadossa. Asialistalla ovat mm. tilivuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta. Lisäksi vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019 ja päätetään lainojen lyhennysten rahastoimisesta.

Hallituksessa ovat kaupungin edustajina olleet seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja Maarit Kovamäki (varajäsen Erja Järvinen) sekä hallituksen jäsenet Marko Vidlund (varajäsen Mika Aho) ja Pasi Koivisto (varajäsen Timo Oravainen). Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Porin Linja-autoasemakiinteistö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Maarit Kovamäki (varajäsen Erja Järvinen), Marko Vidlund (varajäsen Mika Aho) ja Pasi Koivisto (varajäsen Timo Oravainen), valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.