Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Porin Toimitilat Oy, yhtiökokous 2019

PRIDno-2019-1295

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin Toimitilat Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 26.3.2018 klo 9:00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimitiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan, hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta. Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Timo Tarvainen (PJ), Gröhn Seija, Heino Mirva, Kangas Janne, Kähkönen Neea, Puurunen Tuure, Rosnell Tapio. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena, että tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samoin kaupunginhallitus antaa ohjeensa kaupungin edustajalle Porin Toimitilat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 yhtiön hallitukseen nimettävistä henkilöistä. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen siten, että kaupunginhallitus evästi kaupungin edustajan Porin Toimitilat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 26.3.2019 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Jouko Kairtamo (PJ), Gröhn Seija, Heino Mirva, Kangas Janne, Kähkönen Neea, Puurunen Tuure, Rosnell Tapio.

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää ehdotti Porin Toimitilat Oy:n hallituksen uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi Jouko Kairtamoa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.