Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Raisa Ranta (varalla Petri Huru).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Hatanpää ja Raisa Ranta (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 25.3.2019.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi esityslistan §:n 118 Vuoden 2019 lainanotto.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.