Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Sampolan Palvelukeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

PRIDno-2019-1114

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Sampolan Palvelukeskus Oy:n (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 25.3.2019 kello 10.30 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, Annankatu 8. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajan ja hallituksen valinta.

Hallitukseen ovat kuuluneet Teuvo-Jukka Urho (pj), Suvi Järvenreuna, Markku Palomäki, Helena Rantanen ja Timo Saario. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Sampolan Palvelukeskus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.3.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Teuvo-Jukka Urho, Suvi Järvenreuna, Markku Palomäki, Helena Rantanen ja Timo Saario. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valitsemaan tilintarkastajaksi kaupungin uuden tilintarkastusyhteisön BDO Oy:n sekä antaa mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (toimitusjohtajan läheinen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.