Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Suomen Ilmailuopisto Oy:n yhtiökokous 29.3.2019

PRIDno-2019-1317

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Suomen Ilmailuopisto Oy:n (omistusyhtiö, omistus 1 %) varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 29. maaliskuuta 2019  Valtioneuvoston kansliassa, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki. Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille, hallitus- ja tilintarkastajavalinnat sekä muutos yhtiöjärjestykseen. Tilinpäätösmateriaali ei ollut vielä käytettävissä esityslistan lähettämisen aikaan, mutta on nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Porin kaupungilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Suomen Ilmailuopisto Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, että vuoden 2018 tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Samoin kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle ohjeena, että yhtiökokouskutsulla olevat yhtiön hallituksen ehdotukset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin läsnäolo- ja puheoikeutta yhtiön hallituksen kokouksissa käyttää omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen  sekä antaa yhtiökokousedustajalle muut evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi tässä kokouksessa.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja (valtakirja), omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.