Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Tiedoksi merkittävät asiat

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

PRIDno-2019-957

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Aurubis Finland Oy:n kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisista selvityksistä. 

PRIDno-2019-952

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Outotech Finland Oy:n Porin tutkimuskeskuksen ja koetehtaiden hydrometallurgisen ja pyrometallurgisen koetehtaan ympäristöluvan lupamääräysten 2, 3, 4 ja 19 mukaisista selvityksistä. 

PRIDno-2019-946

Luvata Pori Oy:n valimoiden ja jatkojalostuksen ympäristöluvan lupamääräysten 2, 3, 4 ja 19 mukaisista selvityksistä. 

PRIDno-2019-948

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Cupori Oy:n kupariputkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten 2, 3, 4 ja 17 mukaisista selvityksistä. 

PRIDno-2019-959

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Turun Kovakromi Oy:n pintakäsittelylaitoksen kovakromausta ja kemiallista nikkelöintiä harjoittavan tehtaan ympäristöluvan lupamääräysten 2 - 4 ja 19 mukaisista selvityksistä. 

PRIDno-2019-954

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 25.2.2019 Boliden Harjavalta Oy Porin kuparielektrolyysin ympäristöluvan lupamääräysten 2, 3 ja 4 ja osittain lupamääräyksen 20 mukaisista selvityksistä.

PRIDno-2019-1090

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.2.2019 vanhan ojitussuunnitelman rajoittamisesta Prinsjärven luonnonravintolammikon alapuoliseselta osalta sekä ojitussunnitelmien selventämisestä, Pori ja Merikarvia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.