Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Aluepalopäällikkö, Rauma
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Määräaikaisen palomiehen palvelussuhteen jatkaminen, 01.03.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 52 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.03.2019
§ 53 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 01.03.2019
§ 54 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, 05.03.2019
§ 55 Henkilökohtaiset lisät 1.1.2019 alkaen TTES Sivistystoimiala, 06.03.2019

Kaupunginjohtaja
§ 11 Lasten ja nuorten asioiden ohjausryhmän (LANU) asettaminen., 27.02.2019
§ 17 Porin alueen investointimahdollisuuksien esittely japanilaisille yrityksille Tokiossa ja Osakassa 16.-23.3.2019., 07.03.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 13 Suomen Ilmailuopiston kurssin SIO28 opiskelijoiden huomioiminen., 27.02.2019
§ 15 Satakunnan Urheilugaala 2019., 28.02.2019
§ 16 Suomen Sydänliiton syyskokous Porissa 25.-26.10.2019, vieraanvaraisuuden osoittaminen., 07.03.2019
§ 18 Kaupunginhallituksen puheenjohtajan osallistuminen Almedalsveckaniin., 12.03.2019

Strategiapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Esrin ArcGIS Hub-työkalun hankinta koekäyttöön, 04.03.2019

Yksikön päällikkö, viestintäyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 1 Vaakunan käyttölupa Pori-koruissa, 05.03.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.