Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Tytäryhteisöjen tilinpäätösraportti

PRIDno-2019-1284

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat toimittaneet omistajaohjausyksikölle selvitykset vuotta 2018 koskevien tavoitteiden toteutumisesta sekä tilinpäätöksiä koskevan aineiston. Omistajaohjauksen raportti strategisten yhtiöiden osalta sisältyy kaupungin konsernitilinpäätökseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportit tiedoksi ja antaa evästyksensä raporttien johdosta. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä raportit tiedoksi ja antoi evästyksensä raporttien johdosta.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyyn esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Länsirannikon koulutus Oy Winnova: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon koulutus Oy Winnova). Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Pori Energia Oy: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy:n hallituksen jäsen).

Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Porin YH-Asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen). Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Petri Huru.

Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi). Pöytäkirjantarkastajana asiakohdan ajan toimi Petri Huru.

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon koulutus Oy Winnova).  Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Kiinteistö Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen ja puheenjohtaja).

Kiinteistö Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (toimitusjohtajan läheinen)

Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon koulutus Oy Winnova). Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Sampolan palvelukeskus Oy: Esa J. Wahlman (toimitusjohtajan läheinen).

Porin aikuiskoulutussäätiö PAKK: Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon koulutus Oy Winnova). Esa J. Wahlman (asiamiehen läheinen). Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Porin Teatteritalo Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, hallituksen puheenjohtaja).

 

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.