Kaupunginhallitus, kokous 18.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Yyterin Meriravintola Oy:n osakkeiden osto

PRIDno-2019-1065

Valmistelija

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 11.3.2019 § 109:

 

”Konsernihallinnon toimiala on valmistellut yhteistyössä Visit Pori Oy:n ja omistajaohjausyksikön kanssa Yyterin Meriravintola Oy:n osakekannan ostamista.

Yyterin meriravintola sijaitsee tontilla 609-60-36-1. Tontista on laadittu 12.8.2003 vuokrasopimus, joka on voimassa 31.12.2025 asti. Vuokrasopimuksen kohdassa 5 on sovittu vuokrasuhteen päättyessä uudelleenvuokrausvelvoite vuokralaiselle. Jos uudelleenvuokrausta ei vuokralaiselle tarjota, on kaupunki velvollinen lunastamaan rakennuksen sen rakennusteknistä vastaavalla arvolla lunastushetkenä. Meriravintola ja sen toiminta on merkittävä osa Yyteriä ja sen palveluita. Osana Yyterin kehittämistä ja valmisteilla olevaa alueen kokonaiskehittämistä aluesuunnitelman kautta kaupunki haluaa kiinteistön maa- alueineen omaan hallintaansa.

Omistajan kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty kauppahintaan 232 000,00 euroa. Myyjä hoitaa kaikki vastuut ja velvoitteet kauppapäivään saakka. Kauppaan sisältyy kiinteistön lisäksi yhtiön koko käyttöomaisuus sekä yhtiön hallussa olevat luvat. 

Kaupanteon yhteydessä pidetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa yhtiölle valitaan uusi hallitus sekä hallituksen kokous, jossa valitaan yhtiölle uusi toimitusjohtaja.  

Porin kaupungin on tarkoitus kaupan syntymisen jälkeen hakea nopealla aikataululla meriravintolan toiminnalle jatkaja, jolle vuokraa ja erikseen määriteltävää liikevaihtoperusteista korvausta vastaan annetaan tehtäväksi palvelutoiminnan tuottaminen. Kaupungilla ei ole tarkoitus harjoittaa liiketoimintaa alueella omaan lukuunsa. Palvelutoiminnan jatkajan kanssa solmittava sopimus laaditaan määräaikaiseksi, alustavan suunnitelman mukaan 2+1+1 vuoden mittaiseksi. Palvelutoiminnan kehittämisestä ja toiminnan reunaehtojen määrittelyistä vastaa yhtiön hallituksen kanssa Visit Pori Oy. Palvelutoiminnan jatkajan sopimuskauden aikana selviää tehtävän yleissuunnitelman pohjalta meriravintolan alueen tuleva käyttö ja alueella harjoitettava Yyterin kehittämistä tukeva mahdollinen uusi palvelutasoa nostava liiketoiminta.

 

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupungihallitus päättää osana Yyterin kokonaisvaltaista kehittämistä hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan Yyterin Meriravintola Oy:n osakekannan ostamiseksi 232.000,00 € kauppahintaan ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä teknisiä muutoksia. Kauppahinta katetaan elinkeinopoliittisiin investointeihin varatuista määrärahoista. 

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Yyterin Meriravintola Oy:n kaupanteon yhteydessä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen nimeämään yhtiön hallitukseen muutosvaiheen ajaksi Lauri Kilkun (hallituksen puheenjohtaja), Anna Kyhä-Mantereen ja Kari-Matti Haapalan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valittavan hallituksen valitsemaan toimitusjohtajaksi Lauri Kilkun.

 

Päätös:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.”

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupungihallitus päättää osana Yyterin kokonaisvaltaista kehittämistä hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan Yyterin Meriravintola Oy:n osakekannan ostamiseksi 232.000,00 € kauppahintaan ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan sekä tarvittaessa tekemään kauppakirjaan pieniä teknisiä muutoksia. Kauppahinta katetaan elinkeinopoliittisiin investointeihin varatuista määrärahoista. 

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Yyterin Meriravintola Oy:n kaupanteon yhteydessä pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen nimeämään yhtiön hallitukseen muutosvaiheen ajaksi Lauri Kilkun (hallituksen puheenjohtaja), Anna Kyhä-Mantereen ja Kari-Matti Haapalan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää evästää valittavan hallituksen valitsemaan toimitusjohtajaksi Lauri Kilkun.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.