Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2020 kutsuntaan

PRIDno-2020-3554

Valmistelija

  • Pasi Vainio, pasi.vainio@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluetoimiston kirje 14.5.2020:

”Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.

Seuraavia kuntia pyydetään nimeämään kaksi (2) henkilöä edellä mainittuihin tehtäviin: Pori, Salo ja Turku, koska näillä paikkakunnilla on päivittäin kaksi kutsuntalautakuntaa.

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan oheisella lomakkeella tai ala indeksistä löytyvään aluetoimiston sähköpostiin 14.8.2020 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvolliselle itselleen, että hänen asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle.”

Vuonna 2019 kaupungin nimeämänä jäsenenä oli sosiaaliohjaaja Sari Lehti ja sosiaaliohjaaja Sari Tasku sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä sekä heidän varajäseninään yksilövalmentaja / sosiaaliohjaaja Miia Hämäläinen ja etsivä nuorisotyöntekijä Mira Salokangas.  

Porissa asevelvollisten kutsunnat järjestetään neljänä peräkkäisenä päivänä eli tiistaista 15.9.2020 – perjantaihin 18.9.2020. Paikkana Nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Porin kaupungin edustajiksi vuoden 2020 kutsuntojen kutsuntalautakuntiin sosiaaliohjaaja Sari Lehden ja sosiaaliohjaaja Sari Taskun sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä sekä heidän varajäsenikseen työllisyyspalveluista yksilövalmentaja Johanna Setälän ja vastaava yksilövalmentaja Maarit Salokankaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluetoimisto (ote ja ilmoitus täytettynä), Perusturva / Mari Levonen (ote), Työllisyyspalvelut / Juha Laine (ote), Sari Lehti (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Sari Tasku (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Johanna Setälä (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Maarit Salokangas (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus).

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.