Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 392 LISÄPYKÄLÄ: ICT-yksikön päällikön viran täyttölupa (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3808

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

ICT-yksikön päällikkö Heikki Haaparanta on irtisanoutunut tehtävästään 1.1.2020.  Rekrytointi on henkilöstösuunnitelman mukainen. Määrärahat on budjetissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää ICT-yksikön päällikön viralle täyttöluvan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli Lauri Kilkun alustuksen asiassa.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.