Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 393 LISÄPYKÄLÄ: Instrumenttiasentajan työsuhteen täyttölupa, Porin Vesi (lisäpykälä)

PRIDno-2020-3809

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Porin Veden ainoa instrumenttiasentaja on irtisanoutunut 22.6.2020 alkaen toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Instrumenttiasentajan työpanosta korvaavaa henkilöä Porin Veden ei muussa henkilöstössä ole. 

Edellä kuvattujen vesihuoltojärjestelmien toimintakuntoisina pitämiseksi ja keskeytymättömän talousveden tuotannon ja jakelun turvaamiseksi Porin Vesi, liikelaitokselle tulisi myöntää täyttölupa instrumenttiasentajan tehtävään. Tehtävän rahoitus on Porin Veden budjetissa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää Porin Veden instrumenttiasentajan työsuhteelle täyttöluvan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutettua päätösehdotustaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää myöntää Porin Veden instrumenttiasentajan työsuhteelle täyttöluvan ensisijaisesti sisäisellä haulla. 

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 16.38 - 16.45.

Juha Vasama poistui klo 16.38 kokouksesta.

Marko Kilpeläinen poistui kokouksesta klo 16.38.

Tuomas Hatanpää poistui kokouksesta klo 16.38.

Tiedoksi

Porin Vesi, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.