Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinainen yhtiökokous ja Pssv Palvelut Oy:n osakkeenomistajien kokous

PRIDno-2020-3494

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n (omistusosuus 13,3 %) varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17.6.2020 kello 10.00 etäyhteydellä. Kokouksen asialistalla oli mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinta. Porin kaupungin edustajana yhtiön hallitukseen on kuulunut Juha Vettenranta.

Tilintarkastajina ovat toimineet Tapani Torpo, HT-, KHT-tilintarkastaja ja BDO Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Virolainen, HT-, JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n yhtiökokouksen jälkeen pidettiin Pssv Palvelut Oy:n (omistusosuus 13,3 %) osakkeenomistajien kokous kello 10.30 etäyhteydellä. Kokouksen asialistalla oli tilinpäätös/lopputilitys kaudelta 1.1. - 31.12.2019, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille. 

Tilintarkastajina ovat toimineet Tapani Torpo, HT-, KHT-tilintarkastaja ja BDO Oy tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Virolainen, HT-, JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Osakkeenomistajien kokouksessa todettiin lisäksi, että Pssv Palvelut Oy on sulautunut Pohjois Satakunnan Seutuverkko Oy:öön 1.1.2020 ja yhtiön varat ja velat ovat kokonaisuudessaan siirtyneet vastaanottavalle yhtiölle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen 17.6.2020 pidetyn Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ja sen asiat sekä osaltaan hyväksyä, että Porin kaupungin edustajana Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n hallituksen jäsenenä edelleen toimii Juha Vettenranta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää merkitä tiedokseen 17.6.2020 pidetyn Pssv Palvelut Oy:n osakkeenomistajien kokouksen ja sen asiat mukaan lukien se, että Pssv Palvelut Oy on sulautunut Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:öön 1.1.2020 ja yhtiön varat ja velat ovat kokonaisuudessaan siirtyneet vastaanottavalle yhtiölle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.