Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 355 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Liinamaa ja Arja Laulainen (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.6.2020.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sanna Grönmark ja Arja Laulainen (varalla Petri Huru).

Pöytäkirja tarkastetaan 29.6.2020.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi seuraavassa järjestyksessä asiakohdat § 385, 386, 356 ja 360.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.