Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno-2020-24
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.6.2020 nro 209/2020  PVO-Lämpövoima Oy:n Tahkoluodon voimalaitoksen ympäristöluvan rauettamisesta.

PRIDno-2019-5118
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 15.6.2020 nrot 224 ja 225/2020 Suomen Erityisjäte Oy:n Marinkorven käsittelylaitoksen toiminnan muuttamisesta ja ympäristöluvan tarkistamisesta.

PRIDno-2020-3707
Valtiovarainministeriön päätös 11.6.2020 aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarisesta selvitystyöstä.

PRIDno-2019-2709
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 4.6.2020, jolla KHO on hylännyt Satakunnan Aluetaksi Oy:n valituslupahakemuksen julkista hankintaa koskevassa asiassa.

PRIDno-2020-3190
Lausunto Merialuesuunnitelman luonnoksesta 17.6.2010, Elinvoimayksikkö ja kaupunkisuunnittelu

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.