Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Perusturvalautakunta 28.5.2020 3.6.2020 8.6.2020
Sivistyslautakunta 2.6.2020 5.6.2020 5.6.2020
Satakunnan pelastuslaitoksen
johtokunta
2.6.2020 8.6.2020 9.6.2020
Tekninen lautakunta 9.6.2020 11.6.2020 12.6.2020
Joukkoliikennejaosto 9.6.2020 11.6.2020 12.6.2020
Perusturvalautakunta 11.6.2020 17.6.2020 18.6.2020
Porin Palveluliikelaitoksen
johtokunta
16.6.2020 18.6.2020 19.6.2020
Sivistyslautakunta 16.6.2020 18.6.2020 18.6.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.