Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 Visit Pori Oy:n yhtiökokous 24.6.2020

PRIDno-2020-3622

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Visit Pori Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.6.2020 kello 16:00 Teams-kokouksena. Asialistalla ovat mm. tilikauden 2019 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitusvalinnat ja tilintarkastajavalinta.

Yhtiö hallitukseen ovat kuuluneet Pertti Mäenpää (pj), Susanna Virkki, Esa J. Anttila, Karoliina Tala ja Topi Maanavilja. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Visit Pori Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 24.6.2020 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Pertti Mäenpää (pj), Susanna Virkki, Esa J. Anttila, Karoliina Tala ja Topi Maanavilja, sekä antaa kokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.