Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Arkkitehtuuripalkinto ”Arctopolis” 2019

PRIDno-2020-382

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen asettama kaupunkikuvatoimikunta toimii kaupunginhallituksen asiantuntijaelimenä. Sen tehtävä on antaa arkkitehtuuria ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia koskevia lausuntoja merkittävistä rakennushankkeista ennen rakennuslupien käsittelyä, merkittävien tontinluovutuskilpailujen tarjouspyynnöistä ennen tarjouspyynnön lähettämistä sekä annetuista tarjouksista ennen tarjousten muuta käsittelyä sekä muista merkittävistä kaupunkikuvaan vaikuttavista julkisten tilojen hankkeista sekä asemakaavoista.

Kaupunkikuvatoimikunta on kokouksessaan 10.12.2019 käsitellyt ja päättänyt esittää kaupunginhallitukselle vuonna ~2019 valmistuneen uudis- tai peruskorjauskohteen palkitsemista. Edistämällä laadukkaan rakentamisen näkyvyyttä, halutaan kannustaa rakennusalaa Porissa. Toimikunta valitsi ehdokkaita seuraavaan kokoukseen 14.1.2020 ja päätti palkita uudisrakennuskohteen ja myöntää kunniamaininnan peruskorjauskohteelle. Kiinteistön rakennuttaja saa kunniakirjan ja rakennuksen seinään kiinnitetään laatta. Ensimmäinen palkinto julkistetaan ensi vuonna Porissa järjestettävillä rakennustarkastusyhdistyksen koulutuspäivillä 25.3.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ”Arctopolis” 2019 arkkitehtuuripalkinnon järjestelyt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta on käsitellyt asian 29.1.2020 kokouksessaan ja asian esittely löytyy historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä "Arctopolis" 2019 arkkitehtuuripalkinnon järjestelyt.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunkikuvatoimikunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.