Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 24.02.2020

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 24.02.2020. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin viisi valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuuston valmisteluun palauttama asia:

§ 22
Kerrostalotontin Kaanaa 609-61-12-12 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen
PRIDno-2020-127

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus antaa evästyksensä tekniselle lautakunnalle uudelleen valmistelusta.

Valtuustoaloitteet:

§ 36
Asuntokäytössä olevien vuokratonttien lunastaminen, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
PRIDno-2020-1016
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.

§ 37
Veneenlaskupaikan säilyttäminen Porin keskustan alueella, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Ari Nordström
PRIDno-2020-1017
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.

§ 38
Sähköautojen ja sähköpolkupyörien hankinta kotihoidon työntekijöiden käyttöön, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sinikka Alenius
PRIDno-2020-1021
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja perusturvalautakunnan  lausunnot 30.4.2020 mennessä.

§ 39
Ilmastohätätilan julistaminen Porin kaupunkiin, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Sanna Grönmark
PRIDno-2020-1022
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta ympäristö- ja lupalautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.

§ 40
Sisäilmaan liittyvien strategisten tavoitteiden mittaaminen ja johtaminen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Minna Haavisto
PRIDno-2020-1023
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 30.4.2020 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin:

§ 22 Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmistavaksi.

§ 37 Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan, Satakunnan pelastuslaitoksen ja konsernihallinnon kaupunkisuunnittelun lausunnot 30.4.2020 mennessä.

Kokouskäsittely

Erno Välimäki poistui kokouksesta klo 15.55.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.