Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Lausuntopyyntö: 26 GHz:n taajuusalueen huutokauppa

PRIDno-2020-687

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimilupien myöntämistä ns. 26 GHz:n taajuusalueelle. Toimiluvat myönnettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston kesäkuussa 2020 järjestämän taajuushuutokaupan lopputuloksen perusteella. Toimiluvat myönnettäisiin taajuusalueelta 25,1-27,5 GHz valtakunnallisesti Manner-Suomeen 31.12.2033 saakka.

Taajuusaluetta voidaan käyttää 5G-verkkojen rakentamiseen. Taajuusalueen käyttöönotto kasvattaisi tiedonsiirtokapasiteettia ja -nopeuksia sekä lyhentäisi yhteysviiveitä. Taajuusalue soveltuu suurten yhteysnopeuksien tarjoamiseen esimerkiksi kaupungeissa, liikenteen solmukohdissa ja yleisötapahtumissa.

Ns. GHz-taajuusalue katsotaan Euroopassa 5G-verkkojen rakentumisen kannalta keskeiseksi. Taajuusalueen kansainvälisestä osoittamisesta 5G:lle päätettiin marraskuun 2019 lopussa Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-19). Liikenne- ja viestintäministeriön Digitaalisen infrastruktuurin strategian mukaan 26 GHz-taajuusalue otetaan käyttöön vuonna 2020. Hallitusohjelman mukaan strategian toteutumista edistetään.

5G on seuraavan sukupolven matkaviestintäteknologia, joka mahdollistaa nykyistä nopeammat langattomat yhteydet ja viiveettömämmän ja luotettavamman tiedonsiirron. 5G mahdollistaa uusia palveluita ja liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi liikenteeseen ja teollisuuteen. 26 GHz:n taajuusalue on yksi keskeisistä taajuusalueista 5G:n käyttöönotossa.

Konsernihallinnon ICT-yksikkö ja elinvoimayksikkö ovat antaneet yhteisen lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liikenne- ja viestintäministeriölle konsernihallinnon ICT-yksikön ja elinvoimayksikön laatiman lausunnon tulevasta 26 GH:z:n taajuusalueen huutokaupasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö (lausuntopalvelu.fi) / 6.3.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.