Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Porin kaupungin edustajan nimeäminen Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiön hallitukseen

PRIDno-2020-1007

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiön toiminnan tarkoituksena on omien sivujensa mukaan viestintäalan osaamisen ja toimintaedellytysten parantaminen Satakunnassa. Säätiö tukee opinnäytetöitä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistotasolla. Samoin säätiö voi antaa stipendejä erilaisiin kehittämishankkeisiin ja tuotekehitystoimintaan sekä tukea väitöskirjatutkimusta.

Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiön säädekirjan mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu 9-12 jäsentä. Salla Rajala on toiminut kaupungin edustajana säätiön hallituksessa (KH 16.1.2017 § 46) ja nyt Porin kaupunkia on pyydetty nimeämään uuden edustajansa säätiön hallitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulosen Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiön hallitukseen kuluvalle toimikaudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan viestintäalan kehittämissäätiö/asiamies Pekka Varheensalo/pekka.varheensalo@nakkila.fi, viestintäsuunnittelija Elli-Mari Sulonen/ elli-mari.sulonen@pori.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.