Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Reilun kaupan kannatustyöryhmään valtuustoedustaja jokaisesta puolueesta, valtuustoaloite, Hanna Hildén

PRIDno-2019-5203

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Hanna Hildén (KOK) jätti kokouksessa puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

"Porissa toimii Reilun kaupan kannatustyöryhmä, koska Pori on Reilun kaupan kaupunki. Arvonimi saatiin 11 vuotta sitten, vuonna 2018, toisena kaupunkina Suomessa. Kannatustyöryhmä ideoi toimintaa ja seuraa, että vaaditut kriteerit täyttyvät myös arvonimen saamisen jälkeen. Kesällä 2019 tehdyn kyselyn mukaan, esim. kaupungintalon keittiössä ei ole ollut käytössä 100%:sti Reilun kaupan kahvia ja teetä, kuten Reilu kaupunki -kriteeristössä edellytetään.

Reilun kaupan työryhmän kokoa ei ole rajattu. Tärkeintä on, että mukaan saadaan innokkaita ihmisiä eettisen kaupankäynnin edistämiseksi. Tällä hetkellä kannatustyöryhmässä on yksi edustaja valtuustosta (allekirjoittanut) ja olisi erinomaista, jos ryhmään ohjattaisiin kustakin puolueryhmästä oma edustajansa. Kannatustyöryhmässä on edustajia ympäristö- ja lupapalveluista, Porin Palveluliikelaitoksesta, Satamartoista, SAMK:sta, DIAK:sta, Sivistystoimesta ja Scandic-hotellista (yritysedustaja).

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja ohjeistaa kutakin valtuustossa istuvaa puolueryhmää valitsemaan keskuudestaan valtuutetun, joka kuuluu jatkossa Reilun kaupan kannatustyöryhmään."

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Hanna Hildén on 28.10.2019 kaupunginvaltuuston kokouksessa jättänyt puheenjohtajalle valtuustoaloitteen koskien edustajan nimeämistä Reilun kaupan kannatustyöryhmään jokaisesta puolueesta ja nuorisovaltuustosta.

Asiassa on lähetetty valtuustoryhmille ja nuorisovaltuustolle nimeämispyyntö ja valtuustoryhmät ovat  nimenneet  seuraavat henkilöt Reilun kaupan kannatustyöryhmään:

- KOK: Hanna Hildén
- PS: Heidi Sakari
- VIHR: Sanna Grönmark
- Nuorisoneuvosto: Topias Salminen, varaedustaja Robert Poussa
- SDP: Tiina Puska
- VAS: Milka Tommila
- KESK: Aila Haikkonen
- Siniset: Ari Jalonen
- KD: 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Reilun kaupan kannatustyöryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.