Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDnro-2020-434
Satakunnan ELY-keskuksen päätös 6.2.2020 tuesta yleishyödylliseen investointihankkeeseen, hanke: Yyteri ykköseksi.

PRIDnro-2019-5018
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökset 5.2.2020 nrot 30/2020 ja 31/2020, jotka koskevat Porin Satama Oy:lle myönnettyjä lupia uuden öljylaiturin rakentamiseksi Tahkoluodon kemikaalisatamaan, sataman edustan ja kemikaalilaiturin satama-altaan ruoppaamiseksi, vesialueen täyttämiseksi ja valmistelulupaa sekä lupaa jätemateriaalin hyödyntämiseksi merialueen täytössä ja toiminnanaloittamislupaa.

PRIDno-2019-5338
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 5.2.2020 nro 33/2020, joka koskee Väylävirastolle myönnettyä vesilain mukaista lupaa Tahkoluodon ratasillan alittavan väylän alikulkukorkeuden rajoittamiseksi ilmajohtojen vuoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.