Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Toimielinten pöytäkirjat

Perustelut

Hallintosäännön edellyttämässä tarkoituksessa seuraavat lautakunnat ja johtokunnat ovat lähettäneet jäljennökset pöytäkirjoistaan:

Lautakunta/johtokunta Kokouspvm Tarkastuspvm Nähtävänäolopvm
Perusturvalautakunta 30.01.2020 07.02.2020 10.02.2020
Tekninen lautakunta 04.02.2020 06.02.2020 07.02.2020
Tekninen lautakunta 18.02.2020 20.02.2020 21.02.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.