Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 378 Aluehallintoviraston selvityspyyntö työtapaturmien ilmoittamatta jättämisestä

PRIDno-2019-1208

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on selvittänyt Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista niiden vuonna 2016 työssä tapahtuneiden työtapaturmien määriä, jotka ovat aiheuttaneet yli 30 päivän sairauspoissaolon. Tilaston mukaan Porin kaupungilla on tämänkaltaisia työtapaturmia sattunut 25 kappaletta.Työsuojeluviranomaisen tietojen mukaan kaupunki on kuitenkin ilmoittanut työsuojeluviranomaiselle vain neljä kappaletta työtapaturmia vuonna 2016.

Työsuojeluviranomainen pyytää Porin kaupungilta selvitystä siitä, miksi kaikkia vakavia työtapaturmia ei ole ilmoitettu työsuojeluviranomaiselle lain edellyttämällä tavalla, sekä selvitystä työpisteistä ja työtehtävistä, joissa sattuneita työtapaturmia ei ole ilmoitettu.

Työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen on antanut asiassa lausunnon ja laatinut pyydetyn yksityiskohtaisen selvityksen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa työsuojeluviranomaiselle pyydettynä selvityksenä työhyvinvointipäällikön laatiman lausunnon ja yksityiskohtaisen selvityksen vuonna 2016 sattuneista työtapaturmista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto pyysi Porin kaupungilta selvitystä työtapaturmien ilmoittamiseen liittyvästä asiasta. Kaupunginhallitus antoi selvityksensä 1.4.2019.

Aluehallintovirasto ilmoittaa kirjeellä 29.5.2019, että saadun selvityksen perusteella työsuojeluviranomaisella ei ole tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin. Työsuojeluviranomainen kiittää saamastaan selvityksestä ja muistuttaa työtapaturmien ilmoittamisen tärkeydestä. Asian käsittely on päättynyt. Käsittelyratkaisu kokonaisuudessaan on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä aluehallintoviraston päätöksen tiedoksi ja saattaa sen konsernihallinnon toimialan HR-yksikön tietoon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Erno Välimäki poistui ennen asian käsittelyä klo 14.41. Pöytäkirjan tarkastajana toimi Satu Hatanpää tästä asiakohdasta eteenpäin.

Mika Aho saapui ennen asian käsittelyä klo 14.41.

 

Tiedoksi

Konsernihallinnon HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.