Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 377 Holding Oy Luurin ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2019-3099

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Holding Oy Luurin (omistusyhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 26.6.2019 kello 11.00 Porin Suomalaisella Klubilla, osoite Eteläranta 10, Pori. Kokouksessa käsitellään yhtiön lopputilitys, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeita 1.000 kappaletta ja on arvion mukaan saamassa yhtiön jäljellä olevista varoista jako-osuutta 24,40 euroa per osake yhteensä 24.400 euroa yhtiön purkautuessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Holding Oy Luurin ylimääräisen yhtiökokouksen 26.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 14.35 - 14.40.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman 

Kokouskäsittely

Esa Wahlman poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi, Holding Oy Luurin hallituksen varajäsen).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.