Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 380 Joukkoliikennejaoston päätös Kauppatori-Matkakeskus-Yyteri -linjasta ajalle 24.6.-4.8.2019

PRIDno-2019-2339

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merika Lanne, merika.lanne@pori.fi

Perustelut

Porin Linjat Oy esittää 29.4.2019 päivätyllä hakemuksellaan uuden linjan 44 perustamista yhteysvälille kauppatori-matkakeskus-VT2-Yyteri. Porin Linjat Oy on valmistellut linjan reittiä ja aikataulua yhteistyössä Visit Pori Oy:n kanssa. Linjan kustannukset rahoitetaan kaupunginhallituksen Yyterin kehittämistoimiin varatusta määrärahasta.

Visit Pori Oy on vastuutettu johtamaan Yyterin matkailupalvelujen kehittämistoimia ja markkinointia, joihin Yyterin saavutettavuuden parantaminen keskeisesti liittyy. Uuden linjan toivotaan houkuttelevan Yyteriin saapuvia valitsemaan joukkoliikenteen oman auton sijaan, ja siten helpottavan Yyterin alueen pysäköintiä.

Uutta linjaa halutaan kokeilla kesän vilkkaimpina matkailuviikkoina aikavälillä 24.6.-4.8.2019. Linjan 44 aikataulu on sovitettu saapuvien ja lähtevien junien aikatauluihin. Linjaa ajetaan maanantaista sunnuntaihin. Linja 44 lisää joukkoliikenteen tarjontaa Yyterin lisäksi VT2:lle, jonka varrella sijaitsevilta pysäkeiltä voi nousta kyytiin matkustaakseen Yyteriin tai keskustaan.

Linjan 44 maksuvälineinä käy käteinen ja kaikki Porin paikallisliikenteen lipputuotteet. Kertalippu kauppatorilta tai matkakeskuksesta Yyteriin maksaa 5,50€ aikuiselta ja 2,80€ alle 12-vuotiailta lapsilta. 

Ehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Joukkoliikennejaosto päättää hyväksyä Porin Linjat Oy:n hakemuksen linjan 44 kauppatori-matkakeskus-Yyteri määräaikaisesta kokeilusta ajalla 24.6.-4.8.2019. Kokeilu rahoitetaan kaupunginhallituksen Yyteri-määrärahoista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Joukkoliikennejaosto on käsitellyt kokouksessaan 11.6.2019 §14 Porin Linjojen hakemusta linjan 44 kauppatori-matkakeskus-VT2-Yyteri kokeilemista määräaikaisesti. Kokeilu rahoitetaan kaupunginhallituksen Yyteri-määrärahoista.

Asian käsittely on kokonaisuudessaan luettavissa historiatiedoista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 14.55 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.