Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 387 Korvaushakemus vahinkorahastosta Satakunnan pelastuslaitos

PRIDno-2019-3160

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Vahinkorahaston tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti (KV 28.8.2000 § 203) korvata  kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden sekä vakuutetun omaisuuden omavastuun puitteissa tapahtuvat vahingot. Rahaston vastattavaksi voidaan ottaa myös joissakin rajatuissa tapauksissa vastuuvahinko- ja tapaturmariskejä, sikäli kuin niitä ei ole päätetty vakuuttaa vakuutusyhtiössä. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen vuosittain rahaston vastattavana olevien arvojen vuotuisia vakuutusmaksuja vastaava määrä ja lisäämällä siihen rahaston varojen tuottama korko tai kaupunginvaltuuston talousarviossa osoittamilla muilla varoilla. Rahaston vastattavaksi siirtyvän vastuun arvon ja vakuutusmaksun vahvistaa konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö. Vakuutusmääriä ja vakuutusmaksuja tarkistetaan tarvittaessa ja vakuutusmaksussa huomioidaan toimialan tai liikelaitoksen alaisessa toiminnassa sattuneet vahingot.  Perityt vakuutusmaksut siirretään rahaston pääomaan. Esityksen omaisuuden ottamisesta rahaston vastuulle tekee toimiala tai liikelaitos. Konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö vahvistaa vuotuisen vakuutusmaksun. Vahinkokohtainen omavastuu on 840 €. Yli 8.000 euron korvauksista päättää kaupunginhallitus ja muuten omistajaohjausyksikön päällikkö.


Satakunnan pelastuslaitos hakee oheisella kirjeellään korvausta vahinkorahastosta sammutusauton onnettomuuden takia. Onnettomuudessa vältyttiin henkilövahingoilta. Sammutusauton korjauskustannukset olivat 35.814,59  euroa (alv 0 %).


Konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö esittää, että vahinkorahastosta korvataan sammutusauton tieliikenneonnettomuudesta aiheutuneet kustannukset 35.814,59 euroa vähennettynä vahinkorahaston omavastuulla 840 euroa, joten korvattava määrä on yhteensä 34.974,59 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää korvata Satakunnan pelastuslaitokselle vahinkorahastosta säiliösammutusauton korjauskustannuksia 34.974,59 euroa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö/Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Sarastia Oy/ Pirjo Hellman

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.