Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Kutsuntalautakunnan jäsenten valinta vuoden 2019 kutsuntaan

PRIDno-2019-2944

Valmistelija

  • Pasi Vainio, pasi.vainio@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluetoimiston kirje 28.5.2019:

"Kuntaa pyydetään valitsemaan kunnan edustaja (1) jäseneksi ja hänelle vähintään yksi varamies kutsuntalautakuntaan kuluvan vuoden asevelvollisten kutsuntoihin.

Seuraavia kuntia pyydetään nimeämään kaksi (2) henkilöä edellä mainittuihin tehtäviin: Pori, Salo ja Turku, koska näillä paikkakunnilla on päivittäin kaksi kutsuntalautakuntaa.

Valittujen nimet ja muut henkilötiedot pyydetään ilmoittamaan oheisella lomakkeella 9.8.2019 mennessä.

Jäsenellä tulisi olla tuntemusta kutsunnanalaisista ja heidän sosiaalisista olosuhteistaan, jolloin jäsenestä on hyötyä sekä asevelvollisille itselleen että hänen asioitaan käsittelevälle kutsuntaviranomaiselle."

Vuonna 2018 kaupungin nimeämänä jäsenenä oli sosiaaliohjaaja Anette Tuumi ja etsivä nuorisotyöntekijä Miia Hämäläinen.

Porissa kutsunnat toimitetaan 17.9. - 20.9.2019 Nuorisotalolla, Isolinnankatu 12, Pori.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus pättää nimetä Porin kaupungin edustajiksi vuoden 2019 kuntsuntojen kutsuntalautakuntaan sosiaaliohjaaja Sari Lehden ja sosiaaliohjaaja Sari Taskun sosiaali- ja perhepalveluiden aikuissosiaalityöstä sekä heidän varajäsenikseen Yksilövalmentaja/ sosiaaliohjaaja Miia Hämäläisen ja etsivä nuorisotyöntekijä Mira Salokankaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan aluetoimisto (ote ja ilmoitus täytettynä), Perusturva/ Mari Levonen (ote), Sari Lehti (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Sari Tasku (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Miia Hämäläinen (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus), Mira Salokangas (ote, kirje kokonaisuudessaan ja kutsuntakuulutus)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.