Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 373 Lausuntopyyntö/Kiinteistö Oy Kume 126, vesialueen täytön pysyttäminen

PRIDno-2019-2764

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Kiinteistö Oy Kume 126 :n hakemuksesta, joka koskee vesialueen täytön pysyttämistä. Läjitysalue ruoppauksen jälkeen (40 metriä x 40 metriä) sijaitsee osittain meressä, jolloin ranta-aluetta on kasvatettu vesialueelle. Toimenpiteet on tehty kiinteistön rajojen sisäpuolella. Kiinteistö Oy Kume 126 hakee nyt vesioikeudelliselle toimenpiteelle lupaa toteuttamisen jälkeen.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö on antanut asiassa lausunnon, jossa todetaan, että Porin kaupunki.ei omista kiinteistöjä hankkeen vaikutusalueella. Hakemuksen kohteena oleva kiinteistö sijaitsee osittain voimassa olevan asemakaavan mukaisella asuinrakennusten korttelialueella. Läjitysalue ei sisälly asemakaavaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kiinteistö Oy Kume 126 :n hakemuksen johdosta ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikön selvityksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (intressijäävi).

Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Satu Hatanpää.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.