Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 371 Lausuntopyyntö/ SOTE tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri

PRIDno-2019-2893

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa  SOTE asiakastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurista.

Toissijaisia käyttötarkoituksia ovat tieteellinen tutkimus, tilastointi, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, viranomaisohjaus ja -valvonta, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät, opetus sekä tietojohtaminen. Arkkitehtuuridokumentti sisältää kuvauksen toissijaisen käytön tavoitetilasta ja päätyy seuraaviin linjauksiin:

SOTE tietojen toissijaisen hyödyntämisen kokonaisuus edellyttää laajaa eri organisaatioiden välistä yhteistyötä, käsitteiden ja tietosisältöjen harmonisointia sekä luokitusten yhteensovittamista kaikilla tasoilla.

Yhteentoimivuuden ja tietojen käytön edistämiseksi eri käyttötarkoituksiin tarvitaan valtakunnallista tietojen mallinnusta sekä metatietojen hallintaa.

SOTE uudistamisen kannalta kriittisimmäksi kehityskohteeksi on tunnistettu tehokas tiedolla johtaminen. Tämä vaatii muun ohella yhteisesti määriteltyä tietopohjaa sekä jokaisen maakunnan käyttöön tietovarastotyyppisiä välineitä ja tiedon hyödyntämiseen data-analytiikkaa.

Uuden lupaviranomaisen ja palveluoperaattorin käynnistäminen tulee olemaan merkittävä tehtävä.

Tietoja yhtenäiseksi tietojohtamisen tietopohjaksi kokoavia tietoallasratkaisuja tulee kehittää mahdeollisimman laajassa yhteistyössä ja niiden määrä tulee pitää alhaisena.

Kanta-palveluja ryhdytään hyödyntämään vaiheittain tietojen lähteenä mahdollisimman kattavasti.

Tiedon laatuun vaikuttavista tekijöistä kirjaaminen on yksi merkittävimmistä. Kirjaamisen käytäntöihin ja ohjeistuksiin on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

Koko dokumentti on luettavissa lausuntopyynnössä olevan linkin kautta.

Perusturvakeskus ja konsernihallinnon ICT-päällikkö ovat antaneet asiasta myönteisesti suhtautuvan lausunnon.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle perusturvakeskuksen ja konsernihallinnon ICT-päällikön valmistelemat lausunnot SOTE tietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuurista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.