Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 365 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erno Välimäki ja Arja Laulainen (varalla Tommi Salokangas).

Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginhallituksen päättämän ajankohtana.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erno Välimäki ja Tommi Salokangas (varalla Satu Hatanpää)

Pöytäkirja tarkastetaan 26.6.2019 ja on nähtävillä 27.6.2019.
 

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli sivistystoimialan alustuspuheenvuoron kohdan § 394 asiasta Kuninkaanhaan lukion rehtorin viran muuttamisesta perusopetuksen apulaisrehtorin viraksi.

Kaupunginhallitus päätti muuttaa työjärjestystä siten, että asiakohta § 394 käsiteltiin seuraavaksi asian alustuksen jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.