Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 376 Teljäntori Oy yhtiökokous

PRIDno-2019-3096

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Teljäntori Oy:n (omistusyhtiö) kevätyhtiökokous pidettiin 10.6.2019 klo 18.00 Teljäntorilla, osoitteessa Yrjönkatu 15, 28100 Pori. Asialistalla oli mm. tilikauden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä tilintarkastajavalinnat. Hallitusvalinnat päätetään vuosittain syysyhtiökokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Teljäntori Oy:n kevätyhtiökokouksen 10.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman 

Kokouskäsittely

Esa Wahlman poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjäävi, Teljäntori Oy:n hallituksen jäsen).


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.