Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 398 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 18 Korjaamoesimiehen sijaisuus, 13.06.2019

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 8 LVI-asennustarvikkeiden hankinta optioajalla 1.7.2019 -30.6.2021, 11.06.2019
§ 9 Kaihtimien hankinta optioajalla 1.7.2019 - 30.6.2021, 19.06.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 143 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 07.06.2019
§ 144 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 07.06.2019
§ 145 Paikkatietoinsinöörin tehtäväkohtaisen palkan määrittely, 07.06.2019
§ 146 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 11.06.2019
§ 147 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 11.06.2019
§ 148 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 12.06.2019
§ 149 Palkkausohje -KVTES ohjeen päivittäminen, 12.06.2019
§ 150 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, 13.06.2019
§ 151 Koulutussuunnittelijan palkan tarkistaminen, 13.06.2019
§ 152 Ohje työsopimuksen ja viranhoitomääräyksen tekemiseen ESS:ssä ohjeen päivittäminen, 14.06.2019

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Kaupunginjohtajan osallistuminen Brysselissä järjestettävään Digital Cities Challenge -konferenssiin 4-6.6.2019, 10.06.2019

Kaupunginjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 46 Folkemødet-festivaaliin osallistuminen, Tanska 13.-14.6.2019, 14.06.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 4 SuomiAreena-kahvila 2019, 11.06.2019
§ 43 Uudelle porilaiselle yrittäjälle -tilaisuus 26.6.2019, 05.06.2019
§ 44 Turvallinen ja kriisinkestävä kunta, valtakunnallinen seminaari 13 - 14.11.2019, vieraanvaraisuuden osoittaminen, 05.06.2019
§ 45 Vihreät Naiset puoluekokouskoulutus 14.6.2019 Porissa, vieraanvaraisuuden osoittaminen, 07.06.2019
§ 48 Robotex-tapahtuman järjestelytoimikunnan asettaminen, 10.06.2019
§ 49 Porin kaupungin vastaanoton järjestäminen 17.7.2019, 12.06.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 55 Lisäpalkka, toimistohenkilöstön tehtävien määräaikainen olennainen muutos, 13.06.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 18 Työpajan kolmen leasing-ajoneuvon vuokra-ajan jatkaminen/muuttaminen, 06.06.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 14 Jatkopäätös taloudellinen avustushakemus, TUL:n Satakunnan piiri ry, porilaiset vanhukset liikkeelle, 06.06.2019
§ 15 Jatkopäätös Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:n työllistämistoimintaan vuodelle 2019, 06.06.2019
§ 16 Jatkopäätös Vainölän asukastuvan avustushakemukseen vuodelle 2019, 06.06.2019
§ 17 Porin Sininauha ry:n avustusanomus työllistämistoimintaan, 06.06.2019
§ 19 Konsernihallinnon saatavien poistot ja kirjaaminen luottotappioiksi. salassa pidettävä JulkL § 24 mom. 1 kohta 23., 17.06.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
§ 10 Määrärahasiirto - Yyteri, 05.06.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin lisäyksin:


Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti käyttää otto-oikeutta konsernihallinnon toimialajohtajan jatkopäätökseen Väinölän asukastuvan avustushakemukseen vuodelle 2019 ja edellyttää, että ennen avustuksen myöntämistä talousyksikkö pyytää tarvittavat selvitykset avustuksen hakijalta.

Esteellisyys

  • Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Tarja Koskela poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Sihteerinä hänen sijaansa toimi Mirva Heino.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.