Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 438 Lausuntopyyntö Satakunnan pelastuslaitoksen talousarvioehdotuksesta vuodelle 2021

PRIDno-2020-3624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitos pyytää kaupungin lausuntoa vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta.

Satakunnan kuntien taloustilanne on erittäin huono. Viime vuonna 14 kuntaa teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvana vuonna lähes kaikki kunnat ovat ennustaneet alijäämäistä tilinpäätöstä. Useissa kunnissa on menossa erilaisia, jopa hyvin voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa myös pelastustoimen pitää sopeuttaa taloutensa kuntien yleiseen taloustilanteeseen. Satakunnan pelastuslaitos on ilmeisesti valtakunnan kallein euroa/asukas mittarilla. Satakunnan olosuhteet eivät kuitenkaan selitä tätä. Kustannustaso tulee saattaa pelastuslaitosten keskiarvoon. Alkuvuodesta valmistuneen ulkoisen selvityksen havainnot tulee ottaa vakavasti huomioon.

Yhteenvetona todetaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso tulee sopeuttaa Satakunnan kuntien taloustilanteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Asian aiempi käsittely on luettavissa asian historiatiedoissa. Liitteinä 1) ote tarkastamattomasta pöytäkirjasta KH 17.8.2020 2) lausuntopyyntö kunnille ja 3) TA2021 kuntien maksuosuustaulukko palvelutasopäätöksen mukaan.

Lausunto:

Satakunnan pelastuslaitos pyytää kaupungin lausuntoa vuoden 2021 talousarvioehdotuksesta. Kaupunginhallitus käsitteli lausuntoa kokouksessaan 17.8.2020 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Satakunnan kuntien taloustilanne on erittäin huono. Viime vuonna 14 kuntaa teki alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvana vuonna lähes kaikki kunnat ovat ennustaneet alijäämäistä tilinpäätöstä. Useissa kunnissa on menossa erilaisia, jopa hyvin voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Tässä tilanteessa myös pelastustoimen pitää sopeuttaa taloutensa kuntien yleiseen taloustilanteeseen. Satakunnan pelastuslaitos on valtakunnan toiseksi kallein euroa/asukas mittarilla. Pelastustoimen nettomenot Satakunnassa vuonna 2020 ovat 102 € /asukas.  Koko valtakunnan tasolla ne ovat 81€ /asukas.  Satakunnan olosuhteet eivät selitä tätä. Kustannustaso tulee saattaa pelastuslaitosten keskiarvoon vaarantamatta operatiivista valmiutta. Lisäksi miehitettyjen asemien käyttöä tulee tehostaa hälytysalueita laajentamalla. Alkuvuodesta valmistuneen ulkoisen selvityksen havainnot tulee ottaa vakavasti huomioon.

Yhteenvetona todetaan, että Satakunnan pelastuslaitoksen palvelutaso tulee sopeuttaa Satakunnan kuntien taloustilanteeseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa edellä olevan lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavalla lisäyksellä: Tarkastellaan sopimuspalokuntien rahoitusta suhteessa niiden toimintaan.

Kokouskäsittely

Raisa Ranta esitti  lausuntoon lisättäväksi: Tarkastellaan sopimuspalokuntien rahoitusta suhteessa niiden toimintaan.

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 13.07.

Petri Huru kannatti Raisa Rannan esitystä. Erno Välimäki kannatti esitystä.

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 13.11 - 13.22.

Tiedusteltuaan kaupunginhallituksen kantaa Rannan tekemään lisäysehdotukseen, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti kannattavan Rannan lisäysehdotusta. 

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.