Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 439 Määrärahamuutos vuoden 2020 talousarvioon- Perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpano

PRIDno-2020-4508

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Perusturvassa on laadittu tuottavuusohjelma yhdessä NHG:n (Nordic Healthcare 
Group) kanssa vuoden 2019 aikana ja lisäksi sitä on viimeistelty kevään 2020 aikana. 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.3.2020 päättänyt:
-​ hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,​
-​ edellyttää,​ että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset 
saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja
-​ edellyttää,​ että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa 
vuoden 2021 talousarviokehystä.

Kaupunginhallitus käsitteli perusturvan lisämäärärahaesitystä 11.5.2020 kokouksessaan. Esitys sisälsi 11.9 miljoonan euron ylityspyynnön toimintamenoihin ja yhden miljoonan euron lisäyksen tuottavuusohjelma täytäntööpanoon vuonna 2020.  Kaupunginhallitus päätti palauttaa esityksen perusturvalautakunnalle uudelleenvalmisteltavaksi. 

Koska tuottavuusohjelman täytäntöönpano on kaupungin talouden kannalta välttämätöntä, tulee siihen esitetty miljoonan euron määrärahalisäys vahvistaa nyt mahdollisimman nopealla aikataululla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää yhden miljoonan euron lisäksen perusturvan vuoden 2020 talousarvioon tuottavuusohjelman täytäntöönpanoon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että asia käsitellään ylimääräisenä asiana 24.8.2020 kokouksessa.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin kokouksessa.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 13.22.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.