Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 640 Isomäki Areenan kehittäminen

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24