Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 648 Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2019-5513

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Otavankatu 3 (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous n:o 1/2019 pidetään tiistaina 3.12.2019 kello 9.00 alkaen Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla on ainoana varsinaisena asiana talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2020, joiden vahvistamista hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Otavankatu 3 ylimääräiseen yhtiökokoukseen n:o 1/2019, 3.12.2019.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman, Petri Huru

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.