Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 649 Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2019

PRIDno-2019-5510

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Porin Jäähallin (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous n:o 1/2019 pidetään maanantaina 2.12.2019 kello 9:00 Porin YH-Asunnot Oy:n tiloissa, osoite Annankatu 8, Pori. Asialistalla ovat mm. talousarvio ja vastikkeet vuodelle 2020 sekä hallituksen jäsenen valinta. HC Ässät Pori Oy esittää, että Kimmo Suominen valitaan Kiinteistö Oy Porin Jäähallin hallituksen jäseneksi Janne Ojasen tilalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Porin Jäähallin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2.12.2019 ja antaa tälle ohjeensa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa J. Wahlman (Kiinteistö Oy Porin Jäähalli, asiamiehen läheinen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.