Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 642 Kuntien rooli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajina

PRIDno-2019-3549

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, maakunnille. Hallitusohjelman linjausten mukaan maakunnat toimivat itse myös tuottajina ja tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen sekä kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina.Kuntien rooli toimia palveluiden tuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta, joka laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Selvitystyötä tekemään nimitetty jaosto on laatinut luonnoksen selvitykseksi kuntien roolista palveluiden tuottajina. Raporttiluonnokseen toivotaan erityisesti näkemyksiä neljän eri tuottamisvaihtoehtomallin vaikutuksista mm. kunnan ja maakunnan rooliin sekä nykyisten palveluntuottajien näkökulmasta.

Perusturvakeskus on valmistellut kommentit webropol -kyselyn kysymyksiin. Kysely sulkeutuu 26.11.2019 klo 12.00. Asia viedään tiedoksi 26.11.2019 kokoontuvalle perusturvalautakunnalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle  kuntien roolia sote-palveluiden tuottajina koskevasta raporttiluonnoksesta perusturvakeskuksen valmistelemat kommentit.

Päätös

Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen ja täydentää perusturvan vastausta Kunnat sotepalvelujen tuottajina -kyselyyn seuraavasti:
Kysymys 1: Mikäli kunnilla olisi lain perusteella oikeus tuottaa palveluja, kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin todennäköisesti
Kysymys 2: Mikäli kunnilla olisi mahdollisuus tuottaa palveluja, kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin epätodennäköisesti
Kysymys 4: Mikäli kunnilla olisi oikeus tuottaa palveluja omalla verorahoituksellaan, kuinka todennäköisesti kuntanne käyttäisi tätä oikeutta? Vastaus: hyvin epätodennäköisesti

Esteellisyys

  • Petri Huru

Kokouskäsittely

Petri Huru (yhteisöjäävi, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hänen sijaansa kokoukseen saapui Ismo Läntinen klo 16.37 - 16.42.

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeriö/Lausuntopalvelu/26.11.2019 klo 12.00

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.