Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 646 Lausuntopyyntö/ Suomen Erityisjäte Oy/ Marinkorven käsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen

PRIDno-2019-5118

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kaupungin lausuntoa Suomen Erityisjäte Oy:n hakemuksesta Marinkorven käsittelylaitoksen ympäristöluvan muuttamiseksi.

Käsittelylaitos sijaitsee Peittoon teollisuusalueella.Käsittelylaitoksella on voimassa oleva ympäristölupa jätteiden käsittelyyn ja loppusijoittamiseen. Käsittelylaitoksen toimintoja on suunniteltu laajennettavan.

Konsernhallinnon kaupunkisuunnitteluyksikkö ja elinkeinopäällikkö sekä ympäristö- ja lupapalveluiden ympäristö- ja terveysvalvontayksikkö ovat antaneet lausunnot asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää toimittaa Etelä-Suomen aluehallintoviranomaiselle lausuntonaan hakemuksesta Marinkorven käsittelyalueen ympäristöluvan muuttamiseksi kaupunkisuunnitteluyksikön, elinkeinopäällikön ja ympäristö- ja terveysvalvontayksikön antamat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/25.11.2019

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.