Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 638 Osalimiitin myöntäminen Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle Porin kaupungin konsernitilin luottolimiitistä

PRIDno-2019-5585

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle on myönnetty 20.11.2011 1.000.000,00 euron suuruinen laina Länsi-Suomen Osuuspankista. Lainaa on nostettu yhteensä 650.000,00 euroa ja lainan takaisinmaksu on velkakirjan mukaisesti alkanut 31.12.2017, minkä jälkeen säätiö on lyhentänyt lainaa puolen vuoden välein 52.650,00 euroa kerrallaan. Viimeisin lyhennys on tehty 30.6.2019. Velalle on Porin
kaupungin takaus. Säätiön nykyinen aloudellinen tilanne ei mahdollista lainan lyhentämistä suunnitelman mukaisesti 31.12. 2019. ilman, että säätiön maksuvalmius vaarantuu.

Koska velalle on Porin kaupungin takaus, Länsi-​Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön 
hallitus antoi sääntöjen mukaisesti Porin kaupunginhallitukselle ilmoituksen omaan toimintaansa olennaisesti vaikuttavista muutoksista taloudessaan KH 7.10.2019 § 542.  Kaupunginhallituksen evästyksen mukaisesti Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö anoo 100.000,00 euron limiittiä Porin kaupungin konsernitilin 10 M €:n kokonaisluottolimiitistä. Nyt haettavalla limiitillä on tarkoitus varmistaa säätiön maksuvalmius.

Omistajaohjausyksikkö esittää, että säätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi myönnetään 100.000,00 euron osalimiitti siten, että tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Porin kaupungin pankkipalvelusopimuksen mukaan kaupungin luottolimiitin korko on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä 0,35 %-yksikön marginaalilla. Näin ollen kokonaiskorko käytetystä osalimiitistä Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiölle on 1 kuukauden euribor-korko lisättynä marginaalilla 0,45 % ollen kuitenkin aina vähintään marginaalin suuruinen.

Myönnettävä osalimiitti 100.000,00 olisi määräaikaisena voimassa 31.12.2022 asti, mihin mennessä talouden tervehdyttäminen tulee saada tehtyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiön maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupunginhallitus päättää myöntää 100.000,00 euron suuruisen osalimiitin kaupungin Länsi-Suomen Osuuspankissa olevan konsernitilin luottolimiitistä siten, että tililuoton marginaali on 0,1 prosenttia korkeampi kuin kaupungin maksama marginaali. Myönnettävä osalimiitti on voimassa 31.12.2022 asti.

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön allekirjoittamaan mahdollisesti tarvittavat sopimusjärjestelyt Länsi-Suomen Osuuspankin kanssa yhtiön osalimiitin käyttöönottamiseksi Porin kaupungin konsernitilijärjestelmässä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asian  § 633.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama, Arja Laulainen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy, yhteisöjäävi; hallintoneuvoston jäsen, Länsi-Suomen-Osuuspankki), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, hallintoneuvoston jäsen, Länsi-Suomen Osuuspankki) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, valtuuskunnan jäsen, Kuntien takauskeskus) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi Juha Kantola. Satu Hatanpään sijaan saapui kokoukseen Mika Tuovinen klo 13.04 - 13.08.

Tiedoksi

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö/Liisa Laurila, omistajaohjausyksikkö/Ulla Pynnä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.