Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 650 Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous 26.11.2019

PRIDno-2019-5354

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 26.11.2019 klo 11.00 alkaen Porin Suomalaisella Klubilla, kokoustila Björkman-kabinetti, osoite Eteläranta 10, 28100 Pori. Asialistalla on mm. toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, jäsenmaksuista päättäminen, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta sekä kokouspalkkiot.

Kaupunki on nimennyt hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Porin kaupungin edustajina hallitukseen kuuluvat vuodeksi 2019 valittuina puheenjohtajana Ari Nordström sekä hallituksen muina jäseninä Eeva Kangasniemi ja Markku Gustafsson.

Tilintarkastajina ovat vuodeksi 2019 valittuina toimineet Markku Leino, KHT ja Erja Alanko, HT, varalla Seija Lindell, HTM ja Heidi Puputti, KHT.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen 26.11.2019 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt: Ari Nordström, puheenjohtajaksi sekä hallituksen muiksi jäseniksi Eeva Kangasniemi ja Markku Gustafsson ja antaa muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.